chata.cekuj.net
dovolená v Českém ráji


Všeobecné podmínky pronájmu

1. Pobyt začíná v sobotu mezi 14:00 a 16:00 hod. Konec pobytu je v sobotu do 10:00. Individuální přizpůsobení začátku a konce pobytu podle přání zákazníka je nutno předem dohodnout s majitelem chaty.

2. Rekreační pobyt lze předběžně objednat telefonicky, písemně nebo osobně. Pokud je objekt volný, písemně potvrdíme objednávku a současně zašleme vyúčtování zálohy 50% z celkové ceny pobytu. Doplatek bude zaplacen při nástupu na rekreaci majiteli v hotovosti. Zaplacením zálohy se objednávka stane závaznou. Pokud není záloha zaplacena v termínu uvedeném na potvrzení objednávky, je tato skutečnost chápána jako zrušení objednávky a objekt dále bude uvolněn pro další zájemce. Platba zálohy může být uskutečněna v hotovosti, složenkou nebo bankovním převodem. Při uhrazení bankovním převodem je třeba zaslat pomocí sms datum převodu majiteli. Pokud je doplatek placen při nástupu majiteli, platí se v hotovosti.

3. Práva a povinnosti zákazníka

Stornovat pobyt kdykoliv před započetím:

30 a více dnů před nástupem                                                 majitel si ponechá 20% celkové ceny pobytu

30-10 před nástupem                                                                                           40% ceny pobytu

10-0 dnů před nástupem                                                                                      50% ceny pobytu

4. Pojištění- Za úrazy, poškození majetku, ztrátu či odcizení majetku po celou dobu rekreačního pobytu neodpovídáme.
    Doporučujeme proto před odjezdem uzavřít pojištění pro cesty a pobyt.

Ostatní: vezměte si s sebou domácí obuv pro pobyt v chatě

Přejeme vám příjemný pobyt


„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde